Internetové služby

Spoločnosť GoSt, s.r.o. poskytuje internetové služby v mestách Veľký KrtíšModrý Kameň a tiež v obciach Malý KrtíšSklabiná, Obeckov. Zabezpečujeme výstavbu sieťových spojení na báze bezdrôtových technológií 2,4 GHz , 5 GHz, a sieťových rozvodov.. Našim zákazníkom poskytujeme kompletný servis počnúc návrhom pripojenia až po jeho konečnú realizáciu.

GoSt s.r.o. je v oblasti elektronických komunikácií na základe Všeobecného povolenia č. 1/2011 podľa ustanovení §14 zákona zriaďovateľom a prevádzkovateľom verejnej elektronickej komunikačnej siete a poskytovateľom verejnej elektronickej komunikačnej služby (služieb) sprostredkovania prístupu do siete Internet  a súvisiacich služieb s prístupom do siete Internet.