Kontakt

Kancelária GoSt s.r.o.

GoSt s.r.o.

Nemocničná 22
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 36622753
DIČ: 2021775107
IČ DPH: SK2021775107

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddieli: Sro ; vo vložke číslo 8852/S.

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa. a.s.
SK97 0900 0000 000 390828232

Kontakt:

Telefón kancelária:
+421 47 38 181 91
Mobil Kancelária:
+421 915 722 755
Servisná linka pre internetové služby( od 8:00-18:00):
+421 910 191 284
gost[zavináč]gost[.]sk
elektronická pošta fakturácia:
fakturacia[zavináč]gost[.]sk
elektronická pošta cestovná kancelária:
ck[zavináč]gost[.]sk